АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

Съвместен семинар на Синтез-66 и Бонев Софт Одитинг

 18.10.2019 г.

Уважаеми колеги,

„Синтез-66“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 18 декември (сряда) 2019 година, от 9:00 часа, в гр. Стара Загора, хотел "Сити", зала "Загора", със следните теми:

• Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 година – практически акценти

• Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО за 2019 г. и очаквани промени за 2020 г.
Лектор: Димитър Войнов – данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството;

• Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2019 г. и 2020 г.

• Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност

• Специални разпоредби, свързани с годишното приключване

• Актуални казуси, данъчна и съдебна практика от 2019 г.

Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант;

• АЖУР® L – Модул Продажби НН 18
Лектори: Екип от Бонев Софт Одитинг ООД.

• АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси

Програма и покана за семинара можете да изтеглите от тук.

Регистрация за семинара може да направите чрез прикрепения към поканата Талон за участие или като попълните онлайн заявка за участие тук.

Очакваме Ви!

Съвместен семинар на Синтез-66 и Бонев Софт Одитинг

 23.10.2018 г.

Уважаеми колеги,

„Синтез-66“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 19 декември (сряда) 2018 година, от 9:00 часа, в гр. Стара Загора, хотел "Сити", зала "Загора", със следните теми:

• Счетоводно приключване на 2018 година – практически акценти

• Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г. и очаквани промени за 2019 г.
Лектор: Маргарита Добрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант;

• Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2018 г. и 2019 г.

• Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност

• Специални разпоредби, свързани с годишното приключване

• Актуални казуси, данъчна и съдебна практика от 2018 г.

Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант;

• АЖУР® L - Полезни решения
Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД.

• АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси

Програма и покана за семинара можете да изтеглите от тук.

Регистрация за семинара може да направите чрез прикрепения към поканата Талон за участие или като попълните онлайн заявка за участие тук.

Очакваме Ви!

СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА СИНТЕЗ-66 И БОНЕВ СОФТ

 03.10.2017 г.

Уважаеми колеги,

„Синтез-66“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 15 декември (петък) 2017 година, от 9:00 часа, в гр. Стара Загора, хотел Верея, Зала 1, със следните теми:

• Счетоводно приключване на 2017 година

• Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ
Лектор: Маргарита Добрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант;

• Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 г.

- Промени, свързани с еднократните корекции на ползван данъчен кредит при брак, липси и т.н.;
- Нови ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки или се използват и за лични нужди;
- Промени, свързани с частичния данъчен кредит;
- Изменения, свързани с данъчното третиране по ЗДДС на отношенията между неперсонифицирано дружество (консорциум) и неговите съдружници;
- Пропорционален размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи, както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди.

Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант;

• АЖУР® L - Полезни решения
Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД.

• АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси

Програма и покана за семинара можете да изтеглите от тук.

Регистрация за семинара може да направите чрез прикрепения към поканата Талон за участие или като попълните онлайн заявка за участие тук.

Очакваме Ви!

СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА СИНТЕЗ-66 И БОНЕВ СОФТ

 02.11.2016 г.

Уважаеми колеги,

„Синтез-66“ ООД и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 20 януари (петък) 2017 година, от 9:00 часа, в гр. Стара Загора, хотел Верея, Зала 1, със следните теми:

• Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС. Казуси. Промени през 2017 год.
Лектор: Маргарита Добрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант;

• Новото счетоводно законодателство 2016 год. – 2017 год.
Лектор: Живка Балукова - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

• АЖУР® L - Полезни решения
Лектор: Живка Балукова – Бизнес анализатор IT, Бонев Софт Одитинг ООД;

• АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси

Програма и покана за семинара можете да изтеглите от тук.

Регистрация за семинара може да направите чрез прикрепения към поканата Талон за участие или като попълните онлайн заявка за участие тук.

Очакваме Ви!