АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

„ОМЕКС® CLOUD” - новата услуга на ОмегаСофт

 21.05.2018 г.

√ Високо защитено сървърно пространство;
√ Лицензирана операционна система;
√ Високо квалифицирана системна и приложна администрация на „Омекс® 2000“, СУБД и ОС;
√ Осигуряване на защитени комуникационни канали;
√ Защитен и строго контролиран достъп до данните;

SecuredServerSpase

√ Опазване на данните от злонамерено посегателство и зловреден код.
√ Сигурност за вашите данни.
√ Гарантирано висока степен на информационна защита;
√ Оптимизация и бюджетиране на разходи;
√ Освобождаване на ресурси;
√ „Омекс® 2000“ е директно обслужван от експертите, които са най-добре запознати с него;

Support

√ Постоянен мониторинг на системата;
√ Ежедневен бекъп и възможност за бързо възстановяване на предходно състояние;
√ Гарантирано ниво на качеството на услугата;
√ Възможност за извършване на одит на системата, сървъра и дейта центъра.