АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

ПП ОМЕКС®2000


ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В EUR

Интегрирани решения

Име
Цена
Омекс 2000 Professional
495
Заплати, Кадри, 1 база данни, 3 лиценза за работа в мрежа, връзка с финансови, банкови, (вкл. телебанкиране) и счетоводни системи, платежни нареждания, масови плащания, модул Администратор, модул Direct, модул Разпад на отпуски по пера
Омекс 2000 Standard
395
Заплати, Кадри, 1 база данни, 3 лиценза за работа в мрежа, модул Администратор, модул Direct, модул Разпад на отпуски по пера
Омекс 2000 Light
195
Заплати, Кадри, 1 база данни, 3 лиценза за работа в мрежа, модул Администратор, модул Direct, модул Разпад на отпуски по пера, за фирми с до 30 служители
ПП Омекс Стартер
95
5 бази данни, 1 лиценз за работа, без ограничение за брой служители, предварително зададени разплащателни схеми и пера
ПП Омекс Такса
105
1 база данни, 1 лиценз за работа, система за обработка на касови плащания, подходяща за детски градини, училища, спортни клубове и т.н.
ПП Омекс 2000 Хонорари
165
1 база данни, 1 лиценз за работа в мрежа

Омекс 2000 модули

Име
Цена
Администратор
95
Управлвние на правата за достъп до базите данни, менютата, отделите и функциите на Омекс 2000 + Проследяване на всички действия на операторите в системата.
Администратор висока сигурност / инструмент за ИТ Одит
125
Допълнителна база данни
20
Възможност за обработка на още фирми
Импорт/Експорт на данни
175
Възможност за ръчен и автоматизиран импорт и експорт на данни от и към други системи (Пропускни системи, SAP HR и др.)
Интерфейси с финансови системи
125
Връзка с финансови, банкови (вкл. телебанкиране) и счетоводни системи, платежни нареждания, масови плащания
Счетоводен интерфейс към ERP системи
245
Възможност за експорт на данни към ERP системи
Компенсиране на данъци
85
Възможност за работа с 'чисти заплати', т.е. от договорената чиста сума за получаване, автоматично да се определи брутна заплата. Позволява компенсиране на данъците и осигуровките за конкретни плащания.
Мрежов потребител след третия
25
Позволява едновременна работа на още един потребител.
Щатно разписание
155
Изпращане на електронни документи
165
Разпадане на отпуски по пера
125
Разпадане на отпуски по пера
Омекс Direct
195
Възможност за лесна работа с неограничен брой стари периоди
Омекс B-Ling
345
Модул за поддръжка на изходните документи от Омекс® 2000 на чужд език.
Омекс Commander
0
Автоматично извършва обновяване на бази. Инсталира се заедно с останалите модули към Омекс® 2000
Омекс Commander Pro
145
Дава възможност в автоматичен режим да се генерират разнообразен набор от изходни документи или да се извършват други операции, които нормално се изпълняват механично. Извършва рутинни обработки като обновяване на много бази, генериране на документи – ведомости, рекапитулации, справки, фишове, екпорти и др.
Връзка с пропускна система
615
Платформа за връзка със система за контрол на достъпа.
Омекс Базова заплата
95
Омекс 2000 Хонорари
165
Интегрирана система, позволяваща пълна автоматизация на процеса по обработка на данните за наетите лицата и изплащане на суми по граждански договори.
Производство
195
Бригадна и индивидуална организация на работниците. Групови сменни графици. Осчетоводяване на заработки по детайли, операции и поръчки. Разпадане на осигуровките на служителите, според заработките им с цел пресмятане на себестойност.
Синхронизация с Активна Директория
595
Нови разработки
по договаряне

Поддръжка

Име
Цена
Годишен абонамент Омекс 2000 Professional
225
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс 2000 Standard
185
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс 2000 Light
115
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс 2000 Хонорари
105
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс Стартер
95
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс Такса
105
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Синхронизация с Активна Директория
45
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Администратор
0
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс Direct
0
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Разпад на отпуски по пера
0
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Интерфейси с финансови системи
45
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Базова заплата
0
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Администратор висока сигурност / инструмент за ИТ Одит
75
Следгаранционна поддръжка
Връзка с пропускна система
145
Следгаранционна поддръжка
Изпращане на електронни документи
55
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Допълнителна база данни
10
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Импорт/Експорт на данни
125
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Счетоводен интерфейс ERP системи
115
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс 2000 Light
115
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Компенсиране на данъци
25
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Мрежов потребител след третия
25
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс B-Ling
55
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Омекс Commander Pro
45
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Производство
85
Следгаранционна поддръжка
Годишен абонамент Щатно разписание
55
Следгаранционна поддръжка

Oтстъпки:

За клиенти на "Бонев софт одитинг" ООД - 20%

Допълнителни отстъпки:

По таблица за обема на извършените покупки

Дванадесет месечен гаранционен период.

Посочените цени не включват ДДС.

Заплащане в лева, по централния курс на БНБ в деня на превода.