АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

Услуги


Ценова листа за услугите предлагани от „Синтез-66“ ООД
*Ценовата листа е в сила от 01.01.2017 г.

Системна помощ и консултации за ПП Ажур® и ПП Омекс®2000:

място Цени в EUR без ДДС Цени в EUR с ДДС
в нашия офис или чрез отдалечен достъп
26.00
31.20
при клиента
30.00
36.00


Системна компютърна помощ:

място Цени в EUR без ДДС Цени в EUR с ДДС
в нашия офис или чрез отдалечен достъп
15.00
18.00
при клиента
18.00
21.60Извършената работа от консултантите се отчита с протоколи.

  1. При консултации, извършени в нашия офис или чрез отдалечен достъп, се таксува всеки започнат половин час.

  1. При консултации, извършени при клиента, в рамките на гр. Стара Загора, се таксува всеки започнат половин час.

  1. При консултации, извършени при клиента, извън рамките на гр. Стара Загора, за 1 час се таксува първият започнат час, а за половин час – всеки следващ, започнат половин астрономически час след първия.

Към часовете консултации, според местоположението на клиентите се добавят допълнителни часове за пътни, както следва:

до 50 км
+ стойността на половин час;
до 100 км
+ стойността на един час;
над 100 км
по договаряне


При обсъждане и изграждане на методология се договаря определена цена за консултациите, като броя на участващите консултанти не оказва влияние на договорената сума.